Menu Sluiten

Ondernemers

E-LIFT voor bedrijven/ondernemers

Een aantal jaar geleden heeft de Europese Commissie als doel gesteld dat de uitstoot van CO2 met 40% moet zijn verminderd in het jaar 2030. Op basis van dat doel zijn er plannen gemaakt om onder andere gebouwen en mobiliteit te verduurzamen. Een onderdeel van die plannen is het verplichten van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij commerciële gebouwen vanaf 2020.

Laadpaal bij wet verplicht

Heeft u een bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken? Dan moet u vanaf 2020 investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. De richtlijn houdt in dat er in en bij gebouwen meer geïnvesteerd moet worden in energie-efficiënte systemen. Voor nieuwe gebouwen en gerenoveerde panden betekent dit dat vanaf 2020 per 10 parkeerplekken, minstens 1 laadpunt voor elektrische auto’s moet worden geïnstalleerd. Daarnaast moet de bekabeling voor bijkomende laadpunten al aanwezig zijn voor iedere 5 extra parkeerplekken.

laadpaal-verplicht-2

Voordelen E-LIFT

De E-LIFT is toepasbaar in situaties waarin u geen ontsierende laadpaal wil, die in de weg staat. Denk aan bedrijfsterreinen waar ‘s ochtends vrachtwagens moeten kunnen laden en lossen, maar waar ‘s middags particuliere auto’s staan. Daarnaast is een laadpaal bij uw bedrijf een goede service richting zowel klanten als medewerkers en geeft het blijk van een toekomstgericht duurzaamheidsbeleid. E-LIFT kan de verzonken laadpaal oplossing leveren met 1, 2, of 4 laadpunten, inclusief de mogelijkheid om de elektriciteitskosten aan de gebruiker te factureren en het laadpunt te personaliseren.

subsidies

Subsidies

Een laadpaal installeren vraagt om een investering. Gelukkig zijn er vanuit de overheid verschillende subsidies in het leven geroepen om u als ondernemer hierbij financieel te ondersteunen, zoals de MIA en VAMIL. Zo kunt u een bepaald percentage van het investeringsbedrag aftrekken van de winst, waardoor u minder belasting betaalt. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

De subsidieregelingen die de Rijksoverheid ter beschikking stelt, zijn samengevoegd en inzichtelijk op de website www.rvo.nl.

Hieronder een korte opsomming van -in onze opinie- de belangrijkste regelingen voor u als ondernemer.

eHerkenning

U dient de MIA / Vamil regeling binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf (mondeling of schriftelijk) aan te vragen. Dit kan heel gemakkelijk op www.mijnrvo.nl. Let op: vraag hiervoor wel op tijd eHerkenning aan.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) levert een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische voertuigen of een oplaadpunt. Er zijn mogelijkheden binnen de MIA en Vamil voor investeringen in elektrisch rijden. Meer over MIA en Vamil.

Voor de energiebelasting voor openbare laadpalen met een vaste aansluiting geldt tijdelijk een verlaging van het tarief. Het tarief over de eerste 10.000 kWh elektriciteit (eerste schijf) die wordt geleverd aan een elektrische voertuigen is verlaagd tot die in de tweede schijf. Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing tot en met 2020. Deze periode komt overeen met de periode van fiscale stimulering voor elektrisch rijden in de Autobrief II.

 • Zakt onder de
  grond bij standby
 • Einde aan
  zichtvervuiling
 • Vandalisme
  bestendig
 • Wireless bediening
  en monitoring
 • Moderne krachtige
  oplaadtechniek
 • Toekomstbestendig
  modulair gebouwd

Gebruiksvriendelijkheid
De E-LIFT is eenvoudig te bedienen via een app. Via het online Managementsysteem is het verbruik te monitoren. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan de laadpaal ook voorzien worden van een betaalsysteem met laadpas.

Impressie

Porsche-naPorsche-voor